Hösten 2017

Oktober - december 2017

Lite bilder från Stuvsta och annorstädes

Lilla magellanska Molnet (SMC) och NGC104 (47 Tucanae)
Lilla magellanska Molnet (SMC) och NGC104 (47 Tucanae)

Rolf Johansson