Hösten 2017

Oktober - december 2017

Lite bilder från Stuvsta och annorstädes

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rolf Johansson