Jokkmokks marknad 2018

Februari 2018

Pia och jag besöker Jokkmokks marknad tillsammans med familjen Berkman

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rolf Johansson