SJK jubileumsresa i södra Sverige

17 - 20 maj 2018

På resa med 60-årsjubilerande Svenska Järnvägsklubben i Skåne, Halland, Blekinge och Småland

Dubbla Ra framför utfärdståget på Stockholm C
Dubbla Ra framför utfärdståget på Stockholm C

Rolf Johansson