SJK jubileumsresa i södra Sverige

17 - 20 maj 2018

På resa med 60-årsjubilerande Svenska Järnvägsklubben i Skåne, Halland, Blekinge och Småland

B 1429 under ånga på Järnvägsmuseet
B 1429 under ånga på Järnvägsmuseet

Rolf Johansson