SJK jubileumsresa i södra Sverige

17 - 20 maj 2018

På resa med 60-årsjubilerande Svenska Järnvägsklubben i Skåne, Halland, Blekinge och Småland

Ångloksutfärd i Klippan
Ångloksutfärd i Klippan

Rolf Johansson