SJK jubileumsresa i södra Sverige

17 - 20 maj 2018

På resa med 60-årsjubilerande Svenska Järnvägsklubben i Skåne, Halland, Blekinge och Småland

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Rolf Johansson