SJK Årsmötesresa 2019

18 och 19 maj 2019

Resor på Bohusbanan och på Dalslands Järnväg

Rangering i Vänersborg
Rangering i Vänersborg

Rolf Johansson