SJK Årsmötesresa 2019

18 och 19 maj 2019

Resor på Bohusbanan och på Dalslands Järnväg

Tågmöte i Vänersborg
Tågmöte i Vänersborg

Rolf Johansson