SJK Årsmötesresa 2019

18 och 19 maj 2019

Resor på Bohusbanan och på Dalslands Järnväg

Stationshuset i Dals Rostock är i skala 1:2
Stationshuset i Dals Rostock är i skala 1:2

Rolf Johansson