SJK Årsmötesresa 2019

18 och 19 maj 2019

Resor på Bohusbanan och på Dalslands Järnväg

Järnvägsmusets lok och vagnar i Åmål
Järnvägsmusets lok och vagnar i Åmål

Rolf Johansson