Utflykter i Nynäshamn och till Helsingfors

Maj och juni 2019

Besök i Lövhagen och på Torö. Och en tur till Helsingfors och Sveaborg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Rolf Johansson