Julen 2019

December 2019

Julen 2019 kom tomten till oss och Saga i Stuvsta

Nya, lilla flaggstångsbelysningen

Rolf Johansson