Personakt

Carl Engelbrekt Lindhagen

Teol. lic. och fil. mag., Adjunkt vid Hvitfelska Högre Allm. Läroverket, Göteborg.

Född:1906-04-18

Barn med Anna Sigrid Margit Arnéus-Lindhagen (1906 - )

Barn:
Oskar Magnus Torsten Arnéus (1908 - )
Gunilla Sigrid Elisabeth Lindhagen (1940 - )
Eva Anna Margareta Lindhagen (1944 - )