Personakt

IX:433 Erik Skyberg

Ryttare. Blev högst 61 år.

Född:1698
Bosatt:Skyberga by, Hardemo församling, Örebro län 1)
Död:1759Eric Skyberg dog i pommerska fälttåget. Detta fördes av Sverige mot Preussen åren 1757-1762 och hade (säger professor S. J. Boëthius i Nordisk familjebok) till huvudsaklig orsak, att hattpartoet, som då hade makten i Sverige, trodde att Fredrik II i Preussen skulle duka under för sina många fiender och att sålunda ett tillfälle erbjöd sig för Sverige att utan risk och ansträngning återfå sina 1720 till Preussen avträdda pommerska besottningar. Ehuru det avsedda målet icke vanns, medförde dock kriget, att härens krigsduglighet betydligt höjdes.

Äktenskap med IX:434 Ingrid Pehrsdotter-Skyberg (1703 - 1772)

Vigsel:1726-10-23 Hardemo församling

Barn:
VIII:217 Anders Skyberg (1734 - 1810)

Källor

1)Manfred Westerblom