Estland

Juli 2009

På jakt efter förfäderna Berkman i Tallin och svenskbygderna på Nuckö

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Rolf Johansson