Från Rolfs kamera

Järnvägen till Hässleholm 150 år

27 november 2010

Järnvägen 150 år i Hässleholm
Rolf Johansson