Från Rolfs kamera

Järnvägen till Hässleholm 150 år

27 november 2010

Ånglok och pojke i Höör
Rolf Johansson