Från Rolfs kamera

Järnvägen till Hässleholm 150 år

27 november 2010

E 1333 under ånga
Rolf Johansson