Från Rolfs kamera

Våren är här!

Några bilder från april 2012

Konst på Fullersta gård

Rolf Johansson