Från Rolfs kamera

Våren är här!

Några bilder från april 2012

Lite Meccano

Rolf Johansson