SJK jubileumsresa i södra Sverige

17 - 20 maj 2018

På resa med 60-årsjubilerande Svenska Järnvägsklubben i Skåne, Halland, Blekinge och Småland

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Rolf Johansson