Våren 2020

Januari - april 2020

Inte mycket snö den här vintern men mycket god mat!

Lida den konstiga, snöfattiga, vintern 2020

Rolf Johansson