Lite astrobilder

2016 - 2021

Bilder från jorden, via solsystemet ut i rymden ända till andra galaxer

46P Wirtanen är en sk kortperiodisk komet som kommer tillbaka med 5,4 års mellanrum. Den rör sig i en sväng ut till Jupiter i en elliptisk bana som sedan för den förbi jorden in mot solen. Isklumpen uppskattas ha en diameter av ca 1,2 km, men passerade oss den här gången den 16 december 2018 på ungefär 10 miljoner km avstånd, så vi klarade oss från att gå samma öde till mötes som dinosaurierna (den här gången - man vet aldrig vad Jupiter gör med dessa kometers banor). 33 exponeringar om 1 minut med 85 mm teleobjektiv i Åva.

Rolf Johansson