Lite astrobilder

2016 - 2021

Bilder från jorden, via solsystemet ut i rymden ända till andra galaxer

M13 och NGC 6207. M13 finns på ca 23 000 ljusårs avstånd. NGC 6207 på ca 53 millioner ljusårs avstånd. 5st 60s exponeringar med APO 107mm refraktor.

Rolf Johansson