Lite astrobilder

2016 - 2021

Bilder från jorden, via solsystemet ut i rymden ända till andra galaxer

200mm 14 min

Rolf Johansson