Vinter 2023

Januari - april 2023

I slutet av 2022 köpte jag ännu ett teleskop med lång brännvidd, så det blev mycket djuprymdsfoton under början av 2023. Sedan hade vi ju också flera roliga besök av våra numera fem barnbarn.

NGC 2264, Konnebulosan
NGC 2264, Konnebulosan
NGC 2264 is sometimes referred to as the Christmas Tree Cluster and the Cone Nebula. NGC2264 is the location where the Cone Nebula, The Stellar Snowflake Cluster and the Christmas Tree Cluster have formed in this emission nebula. For reference, the Stellar Snowflake Cluster is located 2,700 light years away in the constellation Monoceros.

Rolf Johansson