Öland
Rolf Johansson
Sommaren 1963

Previous page 2 of 4 Next

6307 19 6307 20 6307 21 6307 22 6307 23
6307 Morfar vilar ut 6307 Mamma Ulla 6307 Faster Lova och den tyska flickan Angelica 6307 Skepp i kyrka 6307 Fornborg
6307 24 6307 26 6307 27 6307 28 6307 29
6307 Stagnelius minnessten 6307 Fornborg 6307 Gustaf och Lova Lundén 6307 Kaffepaus på Alvaret 6307 Runsten
6307 30 6307 31 6307 32 6307 33 6307 34
6307 Miniatyrkyrka 6307 Fyren Långe Jan 6307 Fyren Långe Jan 6307 Fyren Långe Jan 6307 Fyren Långe Jan