Stuvsta

Hösten 1984

Foto: Pia Berkman och Rolf Johansson

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
datarolf@telia.com