På besök i Vemdalen

Några bilder från arbetsmötet hos Karl Thedéen

12 och 13 mars 2012

På väg ner från fjället
Rolf Johansson