På besök i Vemdalen

Några bilder från arbetsmötet hos Karl Thedéen

12 och 13 mars 2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Rolf Johansson