Från Rolfs kamera

En tur till New York

Den 16 - 20 maj 2012 besökte Pia, Anna, Karin och jag storstaden New York

Utsikten från vårt rum på "The New Yorker"

Rolf Johansson