Från Rolfs kamera

En tur till New York

Den 16 - 20 maj 2012 besökte Pia, Anna, Karin och jag storstaden New York

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Rolf Johansson