Från Rolfs kamera

En tur till New York

Den 16 - 20 maj 2012 besökte Pia, Anna, Karin och jag storstaden New York

Toppen av Empire State Building

Rolf Johansson