Från Rolfs kamera

Sommar

Det händer mycket en junimånad 2012 i Stockholmstrakten

Anna och Daniel ska få en ny familjemedlem

Rolf Johansson