Från Rolfs kamera

Sommar

Det händer mycket en junimånad 2012 i Stockholmstrakten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Rolf Johansson