Sommaren 2020

Maj till september 2020 med tre olika kameror

Stuvsta, Ormaryd och Nynäshamn mm

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rolf Johansson