Sommaren 2020

Maj till september 2020 med tre olika kameror

Stuvsta, Ormaryd och Nynäshamn mm

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Rolf Johansson