Lite astrobilder

2016 - 2021

Bilder från jorden, via solsystemet ut i rymden ända till andra galaxer

Meteor, antagligen inte en Lyrid

Rolf Johansson