Lite astrobilder

2016 - 2021

Bilder från jorden, via solsystemet ut i rymden ända till andra galaxer

Halvmånen vid midnatt 16/3 2016 ute i Tyresta

Rolf Johansson