Vinter 2023

Januari - april 2023

I slutet av 2022 köpte jag ännu ett teleskop med lång brännvidd, så det blev mycket djuprymdsfoton under början av 2023. Sedan hade vi ju också flera roliga besök av våra numera fem barnbarn.

NGC 1275, Perseus A
NGC 1275, Perseus A
Perseus-gruppen av galaxer på ca 235 millioner ljusårs avstånd. 58*3min med LPS-D2 ljusföroreningsfilter. Prov av ny OAG från Celestron på RC8"-teleskopet. Inte helt optimal placering av OAG:n och en del problem med flats.

Rolf Johansson