Vinter 2023

Januari - april 2023

I slutet av 2022 köpte jag ännu ett teleskop med lång brännvidd, så det blev mycket djuprymdsfoton under början av 2023. Sedan hade vi ju också flera roliga besök av våra numera fem barnbarn.

NGC 5218 och NGC 5216, Keenan's System
NGC 5218 och NGC 5216, Keenan's System
Arp 104, also known as Keenan's system, is entry 104 in Halton Arp's Atlas of Peculiar Galaxies catalog for spiral galaxy NGC 5216 and globular galaxy NGC 5218. The two galaxies are joined by a bridge of galactic material spanning 22 000 light years. The galaxies are 153 million light years away. 30*3 min med LPS-D2 filter. Prov av ny OAG från Celestron på RC8"-teleskopet.

Rolf Johansson